Mezinárodní výstava psů "Brněnka" Brno 29. 9. 2021 

Rozhodčí / Judge: Václava Rybárová 

Psi - třída mladých / Males Junior Class
V 1, CAJC  San Diego Magia Orientu  , nar. 15.11.2020 
o: Ti La Shu Viva Las Vegas , m: Toffee Girl Magia Orientu
chov. A. Zendlewicz-Morysiak (PL), maj. B.+S. Shnaps + Rauhut (D)

Psi - mezitřída / Males Intermediate Class
 V 1, CAC   Rendez-Vous-with-Ti-la-shu de la Chapelle des Anges, nar. 12. 4. 2020
o: Ti La Shu Viva Las Vegas, m: Ti La Shu Diamonds are Forever
chov. M. Schneillin (F), maj. S. & K. Rauhut (D)  

Psi - třída otevřená / Males Open Class
V 1, CAC, Res. CACIB  Waterley What a Hoot  , nar. 8. 9. 2018
o: Barnstorm Waterley United by Dzine, m: Waterley Starcatcher
chov. G. Davies + M. James (GB), maj. N. Petrová 
V 2, Res. CAC   Ti La Shu Magic Magia Orientu , nar. 27. 5. 2019
o: Ti La Shu Only Magic, m: Ti La Shu Some Like It Hot
chov. A. Zendlewicz-Morysiak (PL), maj. maj. B.+S. Shnaps + Rauhut (D)

Psi - třída šampionůl / Males Champion Class
V 1, CAC, CACIB, 
BOS 
Ti La Shu Midnight Sun at Festrait , nar. 3. 6. 2019 
o: Ti La Shu Dirty Dancing, m: Ti La Shu Winter Tales of Magic,
chov. S. Rauhut (D), maj. N. Shirokova (RUS)
V 2 , Res. CAC  Caramel Touch Erbosedition , nar. 28. 8. 2018 
o: Karamain Talisman Tashi, m: A Desert Rose Erbosedition
chov. V. Kučerková (SK), maj. P. Giehrl (D) 

Feny - třída štěňat / Females Minor Puppy Class
VN 1  Nang Mi Mo-Mo Lha'I , nar. 14. 4. 2021
o: Caramel Touch Erbosedition, m: Nang Mi Indriya Nin-mo
chov. a maj. P. Giehrl (D) 

Feny - třída mladých / Females Junior Class
V 1, CAJC, BOJ  Ti La Shu PS I Love You , nar. 5. 5. 2020 
o: Falamandus Remastered Edition, m: Trisong's Just A Spoon Full of Sugar
chov. S. Rauhut (D), maj. S. & K. Rauhut (D) 
neúčast  Shadeacre Princess of Darkness , nar. 26. 5. 2020 
o: Shadeacre Havin' A Ball, m: Waterley Worththewait
chov. M. Gisslén (S), maj. M. Šrůtová 
a B. Holodňák Bláhová

Feny - mezitřída / Females Intermediate Class
V 1, CAC  Calamity Jane ze Stodůlek  , nar. 29. 3. 2020 
o: Falamandus Remastered Edition, m: Chanel of Darkness
chov. N. Petrová, maj. H. Janíčková 

Feny - třída otevřená / Females Open Class
V 1, CAC, Res. CACIB Uthari Sengge , nar. 14. 7. 2019
o: Karamain Talisman Tashi, m: Sumanshu Going for Gold 
chov. S. Jemelková, maj. H. Ohainková 

Feny - třída šampionů / Females Champion Class
V 1, CAC, CACIB,
BOB
2. BIG 
Tilashu N Kiskadees Love Affair , nar. 27. 3. 2019 
o: Ti La Shu Dirty Dancing, m: Trisong N Kiskadees Lucciola
chov. S. Birgl (USA), maj. S. & K. Rauhut (D) 

Feny - třída veteránů / Females Veteran Class
V 1, BOV, 
3. BIS Veteran  
Ti La Shu Regalia Angel on Fire , nar. 2. 8. 2012 
o: Atisha's Quintessentially Quinn, m: Summertimes Here Comes Sophie
chov. K. Skinner (USA), maj. S. & K. Rauhut (D)