Tibetan Terrier Club České republiky

Klub vznikl v roce 1990 po rozdělení Klubu chovatelů tibetských plemen, ve kterém byl tibetský teriér začleněn od roku 1987. (Předtím byl tibetský teriér jako tehdy málopočetné plemeno začleněn v Klubu chovatelů neloveckých teriérů.)  

TTC sdružuje chovatele a přátele tibetských teriérů a podporuje zdravý a kvalitní chov tibetských teriérů. Je jediným chovatelským klubem, sdružujícím v České republice chovatele tibetských teriérů. Je začleněn do Českomoravské kynologické unie (ČMKU)  a jejím prostřednictvím do Mezinárodní kynologické federace (F.C.I.).

Klub připravuje pro své členy každoročně dvě klubové výstavy, přičemž vždy na jedné z nich je udělován titul Klubový vítěz, a jednu speciální výstavu.

Dále klub pořádá Setkání tibetských teriérů, kde se věnujeme turistice, sportovním aktivitám, soutěžím a především máme prostor popovídat si o tom, co nás spojuje, o našich tibetských teriérech. Naši členové a přátelé tibetských teriérů dále sami organizují několikrát do roka různé výlety a setkání.

Každoročně také vycházejí dvě vydání Zpravodaje TTC ČR, kde se členové klubu mohou dočíst o aktualitách z dění v klubu a kynologických organizacích, o novinkách v oblasti zdravotní péče a chovu, o výstavních i sportovních úspěších tibetských teriérů a mnoho dalších zajímavých i důležitých informací.

Kromě oficiálního Zpravodaje se o tibetských teriérech můžeme dočíst také v periodiku nazvaném Občasník (redaktorka Ing. Radana Sojková). Jeho obsah se skládá z velké části z příspěvků a fotografií členů klubu a přátel tibetských teriérů.

Vážíme si přízně našich členů a děkujeme jim za podporu a spolupráci, které jsou důležitým faktorem dobrého fungování klubu.