Přihlášky na popisnou přehlídku 27. 7. 2024 ve Smržovce: 

  • Cassi Yeying  (fena, maj. M. Slavíková) 

Popisná přehlídka

Absolvování popisné přehlídky je v souladu s Bonitačním řádem jednou z podmínek pro zařazení tibetského teriéra do chovu. Provádí se ve věku minimálně 12 měsíců. 

Popisné přehlídky probíhají obvykle při vybraných výstavách v ČR po skončení posuzování v kruhu tibetských teriérů. Provádí je tříčlenná komise. Z popisné přehlídky se vyhotovuje zápis, jehož jeden exemplář obdrží majitel a druhý klub.

K popisné přehlídce se hlaste nejpozději tři týdny předem hlavní poradkyni chovu:
PhDr. Simona Jemelková, Tř. Svornosti 42, 779 00 Olomouc, tel. 603 570 834.
email: TTC.poradce@seznam.cz. (Žádost o popisnou přehlídku je možné poslat mailem.)

Formulář přihlášky k popisné přehlídce najdete ke stažení zde: ve formátu pdf / ve formátu doc

Popisné přehlídky se konají obvykle v rámci výstav, proto jste povinni dodržet  veterinární podmínky stanovené pořadatelem výstavy.

Sebou na popisnou přehlídku nezapomeňte vzít především:

  • originál průkazu původu psa
  • mezinárodní očkovací průkaz
  • potvrzení o zaplacení poplatku za popisnou přehlídku (platba na účet klubu, specifický symbol 0072024).

Klub si vyhrazuje právo změny místa či termínu popisných přehlídek v závislosti na počtu přihlášených jedinců. Mimo uvedené termíny může být popisná přehlídka konána na žádost majitele ve zdůvodněných, naléhavých případech .
Návrh složení komise a posuzovatele může být upraven podle časových možností jejích členů.