Přihlášky na popisnou přehlídku 5. 2. 2022 v Brně

  • E'Da-ki od Vilzonky  (f, maj. Š. Fajtlová) 
  • Nyinche Lamleh Legs-Smon (f, maj. R. Sojková a M. Kopecká) 
  • Ekadzati Dongyi Shepa  (f, maj. D. Hrdinová) 
  • Uthari Sengge  (f, maj. H. Ohainková) 

Popisná přehlídka

Absolvování popisné přehlídky je v souladu s Bonitačním řádem jednou z podmínek pro zařazení tibetského teriéra do chovu. Provádí se ve věku minimálně 12 měsíců. 

Popisné přehlídky probíhají obvykle při vybraných výstavách v ČR po skončení posuzování v kruhu tibetských teriérů. Provádí je tříčlenná komise. Z popisné přehlídky se vyhotovuje zápis, jehož jeden exemplář obdrží majitel a druhý klub.

K popisné přehlídce se hlaste nejpozději tři týdny předem hlavní poradkyni chovu:
PhDr. Simona Jemelková, Tř. Svornosti 42, 779 00 Olomouc, tel. 603 570 834.
email: TTC.poradce@seznam.cz. (Žádost o popisnou přehlídku je možné poslat mailem.)

Formulář přihlášky k popisné přehlídce najdete ke stažení zde: ve formátu pdf / ve formátu doc

Popisné přehlídky se konají obvykle v rámci výstav, proto jste povinni dodržet  veterinární podmínky stanovené pořadatelem výstavy.

Sebou na popisnou přehlídku nezapomeňte vzít především:

  • originál průkazu původu psa
  • mezinárodní očkovací průkaz
  • potvrzení o zaplacení poplatku za popisnou přehlídku (platba na účet klubu, specifický symbol 0072020).

Klub si vyhrazuje právo změny místa či termínu popisných přehlídek v závislosti na počtu přihlášených jedinců. Mimo uvedené termíny může být popisná přehlídka konána na žádost majitele ve zdůvodněných, naléhavých případech .
Návrh složení komise a posuzovatele může být upraven podle časových možností jejích členů.