Klubové předpisy a řády

Stanovy

soubor k e stažení  (pdf)

Pravidla zpracování osobních údajů v TTC

soubor ke stažení (pdf)

Bonitační řád

soubor ke stažení  (pdf)

Zápisní řád

soubor ke stažení  (pdf)

Praktický přehled změn v chovatelské agendě zápisů vrhu
od 24. 3. 2019

Chovatelský řád

Klub nevypracoval vlastní Řád ochrany zvířat při chovu (dříve Chovatelský řád) a řídí se příslušnými řády Českomoravské kynologické unie (ČMKU). Můžete si je stáhnout na webu ČMKU v rubrice  Řády a předpisy.

V chovu je dále nezbytné řídit se obecně platnými právními předpisy, především těmito:

  • Zákon 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání

  • Vyhláška č. 384/2021 Sb., o ochraně psů a koček při chovu za účelem rozmnožování

Skartační řád

soubor ke stažení  (pdf)

Propozice pro udělování klubových titulů

soubo r ke stažení  (pdf) - propozice platné pro počítání bodů
z výstav do 31.12.2017

soubor ke stažení (pdf) - propozice platné pro počítání bodů
z výstav od 1.1.2018

Kárný řád

soubor ke stažení (pdf)

Metodika pro uzavírání smlouvy o chovatelském servisu s nečleny klubu

soubor ke stažení (pdf)

 

Klub je členem Českomoravské kynologické unie (ČMKU) a Mezinárodní kynologické federace (F.C.I.). Členové klubu jsou ve své chovatelské činnosti povinni dodržovat příslušné řády těchto organizací.