Klubové předpisy a řády

Stanovy

soubor ke stažení  (pdf; 259 kB)

Bonitační řád

soubor ke stažení  (pdf, 55 kB)

Zápisní řád

soubor ke stažení  (pdf, 91 kB)

Chovatelský řád

Klub nevypracoval vlastní Řád ochrany zvířat při chovu (dříve Chovatelský řád) a řídí se příslušným řádem Českomoravské kynologické unie (ČMKU). Můžete si jej stáhnout na webu ČMKU v rubrice  Řády a předpisy.

V chovu je dále nezbytné řídit se obecně platnými právními předpisy, především těmito:

  • Zákon 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání
  • Vyhláška 5/2009 Sb., o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu

Propozice pro udělování klubových titulů

soubor ke stažení  (pdf, 83 kB)

Kárný řád

soubor ke stažení (pdf, 81 kB)