Poplatky za úkony a služby TTC ČR

Název poplatku Základní výše poplatku  Člen TTC
po členské slevě

Zápisní poplatek (při přihlášce do klubu)
(neplatí hostující člen)

-

50,-

Členský příspěvek na kalendářní rok

-

350,-

Členský příspěvek na půl roku
(jen první rok při vstupu do klubu v 2. pololetí)

-

175,-

Členský příspěvek - rodinné členství (vč. hostujícího, bez tištěného zpravodaje), důchodci, členové mladší 18 let

-

200,-

Členský příspěvek – hostující členové
(bez ohledu na datum vstupu)

-

400,-

Poplatek za úhradu členského poplatku v dodatečně stanovené lhůtě

-

50,-

 

Poplatek za popisnou přehlídku 

1 800,-

450,-

Poplatek za uchovnění jedince

1 200,-

300,-

Poplatek za evidenci vrhu (platí chovatel)

1 200,-

300,-

Poplatek za použití krycího psa
(platí se i při krytí zahraniční feny)

1 200,-

300,-

Poplatek za kontrolu vrhu (bez cestovného)

500,- / štěně

300,- / štěně

Vystavení průkazu původu TT (platí se ČMKU)

242,- /štěně

242,- /štěně

Nejmenované chovatelské poplatky

1 200,-

300,-

Poplatek za expresní vyřízení

900,-

450,-

Poplatky ČMKU

 

ceník ČMKU

 

Administrativní poplatek za uzavření první smlouvy o poskytnutí chov. servisu s nečlenem klubu (neplatí se při prodloužení smlouvy)

1 500,-

-

Vratná kauce pro zajištění finančních závazků ze smlouvy o poskytnutí chov. servisu  s nečlenem klubu (splatná při uzavření smlouvy)

3 000,-

-

 

Inzerát v klubovém zpravodaji - 1 strana

600,-

300,-

Inzerát v klubovém zpravodaji - 1/2 strany

300,-

150,-

Poplatek za vrácení platby v případě, že to není vinou klubu

30,-

30,-

 

 

 

 

 

Číslo účtu klubu:

ČSOB a.s. - Poštovní spořitelna, 262780342/0300 
IBAN: CZ82 0300 0000 0002 6278 0342
BIC: CEKOCZPP

 

Variabilní symbol

- členové klubu uvádějí své členské číslo
- nečlenové klubu se smlouvou o poskytování chov. servisu uvádějí číslo smlouvy bez lomítka
- ostatní nečlenové uvádějí číslo 1111

 

Specifický symbol

- uvádějte podle účelu platby - pro rok 2024:
 

   Členský příspěvek  0012024
   Nové členství  0112024
   Poplatek za uchovnění  0022024
   Poplatek za použití krycího psa 0032024
   Inzerce ve zpravodaji 0042024
   Poplatek za evidenci vrhu 0062024
   Poplatek za popisnou přehlídku 0072024
   Ostatní platby 0052024
     

Upozornění: Pokud ještě platíte platby týkající se roku 2023, na konci specifického symbolu místo číslic "24" uveďte číslice "23".