Poplatky za úkony a služby TTC ČR

Název poplatku Člen klubu Nečlen klubu
Zápisní poplatek (při přihlášce do klubu)
(neplatí zahraníční člen)
50,- -
Členský příspěvek na kalendářní rok 350,- -
Členský příspěvek na půl roku
(jen první rok při vstupu do klubu v 2. pololetí)
175,- -
Členský příspěvek - rodinné členství (vč. zahraničního, bez tištěného zpravodaje), důchodci, členové mladší 18 let 200,- -
Členský příspěvek – zahraniční členové
(bez ohledu na datum vstupu)
400,- -
Poplatek za úhradu členského poplatku v dodatečně stanovené lhůtě 50,- -
 
Poplatek za popisnou přehlídku 300,- 1 200,-
Poplatek za uchovnění jedince 200,- 800,-
Poplatek za evidenci vrhu (platí chovatel) 200,- 800,-
Poplatek za použití krycího psa
(platí se i při krytí zahraniční feny)
200,- 800,-
Poplatek za kontrolu vrhu 150,- / štěně 250,- / štěně
Nejmenované chovatelské poplatky 200,- 800,-
Poplatek za expresní vyřízení 300,- 600,-
 
Administrativní poplatek za uzavření první smlouvy o poskytnutí chov. servisu s nečlenem klubu (neplatí se při prodloužení smlouvy) - 1 000,-
Vratná kauce pro zajištění finančních závazků ze smlouvy o poskytnutí chov.servisu  s nečlenem klubu (splatná při uzavření smlouvy) - 2 000,-
 
Inzerát v klubovém zpravodaji - 1 strana 300,- 600,-
Inzerát v klubovém zpravodaji - 1/2 strany 150,- 300,-
Poplatek za vrácení platby v případě, že to není vinou klubu 20,- 20,-

 

Číslo účtu klubu:

ČSOB a.s. - Poštovní spořitelna, 262780342/0300 
IBAN: CZ82 0300 0000 0002 6278 0342
BIC: CEKOCZPP

 

Variabilní symbol

- členové klubu uvádějí své členské číslo
- nečlenové klubu se smlouvou o poskytování chov. servisu uvádějí číslo smlouvy bez lomítka
- ostatní nečlenové uvádějí číslo 1111

 

Specifický symbol

- uvádějte podle účelu platby - pro rok 2017:
 

   Členský příspěvek  0012017
   Nové členství  0112017
   Poplatek za uchovnění  0022017
   Poplatek za použití krycího psa 0032017
   Inzerce ve zpravodaji 0042017
   Poplatek za evidenci vrhu 0062017
   Poplatek za popisnou přehlídku 0072017
   Ostatní platby 0052017
     

Upozornění: Pokud ještě platíte platby týkající se roku 2016, na konci specifického symbolu místo číslice "7" uveďte číslici "6".