Poplatky za úkony a služby TTC ČR

Název poplatku Člen TTC Nečlen TTC
Zápisní poplatek (při přihlášce do klubu)
(neplatí zahraníční člen)
50,- -
Členský příspěvek na kalendářní rok 350,- -
Členský příspěvek na půl roku
(jen první rok při vstupu do klubu v 2. pololetí)
175,- -
Členský příspěvek - rodinné členství (vč. zahraničního, bez tištěného zpravodaje), důchodci, členové mladší 18 let 200,- -
Členský příspěvek – zahraniční členové
(bez ohledu na datum vstupu)
400,- -
Poplatek za úhradu členského poplatku v dodatečně stanovené lhůtě 50,- -
 
Poplatek za popisnou přehlídku (vč. posouzení k prodloužení chovnosti) 300,- 1 200,-
Poplatek za uchovnění jedince 200,- 800,-
Poplatek za evidenci vrhu (platí chovatel) 200,- 800,-
Poplatek za použití krycího psa
(platí se i při krytí zahraniční feny)
200,- 800,-
Poplatek za kontrolu vrhu (bez cestovného) 150,- /štěně 250,- /štěně
Vystavení průkazu původu TT (platí se ČMKU) 242,- /štěně 242,- /štěně
Nejmenované chovatelské poplatky 200,- 800,-
Poplatek za expresní vyřízení 300,- 600,-
Poplatky ČMKU ceník ČMKU
 
Administrativní poplatek za uzavření první smlouvy o poskytnutí chov. servisu s nečlenem klubu (neplatí se při prodloužení smlouvy) - 1 000,-
Vratná kauce pro zajištění finančních závazků ze smlouvy o poskytnutí chov. servisu  s nečlenem klubu (splatná při uzavření smlouvy) - 2 000,-
 
Inzerát v klubovém zpravodaji - 1 strana 300,- 600,-
Inzerát v klubovém zpravodaji - 1/2 strany 150,- 300,-
Poplatek za vrácení platby v případě, že to není vinou klubu 20,- 20,-

 

 

 

 

 

Číslo účtu klubu:

ČSOB a.s. - Poštovní spořitelna, 262780342/0300 
IBAN: CZ82 0300 0000 0002 6278 0342
BIC: CEKOCZPP

 

Variabilní symbol

- členové klubu uvádějí své členské číslo
- nečlenové klubu se smlouvou o poskytování chov. servisu uvádějí číslo smlouvy bez lomítka
- ostatní nečlenové uvádějí číslo 1111

 

Specifický symbol

- uvádějte podle účelu platby - pro rok 2019:
 

   Členský příspěvek  0012019
   Nové členství  0112019
   Poplatek za uchovnění  0022019
   Poplatek za použití krycího psa 0032019
   Inzerce ve zpravodaji 0042019
   Poplatek za evidenci vrhu 0062019
   Poplatek za popisnou přehlídku 0072019
   Ostatní platby 0052019
     

Upozornění: Pokud ještě platíte platby týkající se roku 2018, na konci specifického symbolu místo číslice "9" uveďte číslici "8".