Zdravotní vyšetření a testy DNA

Tibetští teriéři patří mezi nepřešlechtěná plemena s pevným zdravím a dožívají se vysokého věku, nezřídka až 15-17 let. Nicméně jako u všech plemen psů, i u nich se ojediněle vyskytnou některé nemoci, které jsou vrozené a mají dědičný základ.

Klub dbá na dobrý zdravotní stav populace tibetských teriérů s průkazem původu v ČR, proto všichni chovní jedinci tibetských teriérů mají předepsána některá povinná zdravotní vyšetření, aby se co nejvíc snížilo riziko onemocnění.

Povinné veterinární vyšetření chovných jedinců významným způsobem snižuje u štěňat s průkazem původu riziko postižení dysplasií kyčelních kloubů (HD). Chovní jedinci také povinně procházejí pravidelným vyšetřením na oční nemoci, které se sice objevují jen ojediněle (za celé více než 40-leté období chovu tibetských teriérů bylo zaznamenáno celkově méně než 10 případů), ale zhoršují postiženým psům kvalitu života.

Díky vědeckému pokroku se podařilo u psů s průkazem původu zcela vymýtit dvě postižení, která se vzácně u tibetských teriérů vyskytovala - DNA testy u nich zcela odstranily riziko onemocnění luxací oční čočky (PLL)  a neuronální ceroidní lipofuscinózou (NCL).

Byla již také objevena genetická podstata dvou forem očního onemocnění progresivní retinální atrofie (PRA), vzácně postihující tibetské teriéry. Jde o PRA3 a RCD4. Přesto, že v ČR bylo dosud za celé více než 40-leté období chovu zaznamenáno jen několik málo případů onemocnění PRA, klub zavedl povinnost spojení, kde minimálně jeden z partnerů musí mít vyšetření s výsledkem "clear", takže nemůže dojít k onemocnění potomků s průkazem původu.

 

Řada chovatelů provádí u svých psů a fen také některá další vyšetření na nemoci, které nejsou v populaci tibetských teriérů problémem, ale vzácně se mohou vyskytnout - například vyšetření dysplasie loktů (ED),  luxace kolenních čéšek (PL), hypofyzární dwarfismus (PD), audiometrické vyšetření (BAER). 

Další testy na zdravotní problémy, které se téměř u tibetských teriérů nevyskytují, uvádíme vždy u konkrétních jedinců.  Pokud se začne dané vyšetření provádět standardněji, začneme jej uvádět i v celkových přehledech v této sekci. 

S rozvojem vědy přibývá také možností na identifikaci vlastností, které nejsou zdravotním problémem, ale mohou pomoci při plánování chovu. U tibetských teriérů je to v současné době především DNA test pro vlohu na hnědou pigmentaci, která u plemene není povolená.