Obedience

Jako mnohé další kynologické sporty, i tento má svůj vznik v Anglii.

Cílem obedience (z angl. slova značícího "poslušnost" či "ovladatelnost") je naučit psa spolupracovat s psovodem. Zvláštní důraz je kladen na vzájemný vztah mezi psem a psovodem a na schopnost psa pracovat ve vzdálenosti od psovoda. V obedience provádí psovod se svým psem postupně deset cviků. Devět z nich prověřuje poslušnost a ovladatelnost psa, jeden spadá do kategorie pachových prací – jedná se o rozlišení předmětu psovoda. Měl by být brán ohled na fyzické dispozice psa, zadané cviky pes musí vykonávat radostně a zároveň přesně.

Další informace o tomto atraktivním sportu najdete na adrese https://www.obedience.cz/ .

Tibetský teriér je velmi inteligentní pes, který se snadno učí, má ale svou hlavu a není mu vlastní dril. V tomto sportu tedy patrně nikdy nebude patřit k soutěžní špičce - cviky zvládne rychle, ale nebude ho nejspíš bavit dlouhý a někdy úmorný trénink dokonalého zvládnutí jednotlivých disciplin. Zejména ve Velké Británii a USA jsou však rovněž tibeťáci, kteří jsou v tomto pro tibetské teriéry náročném sportu velmi úspěšní.