UPOZORNĚNÍ pro majitele chovných psů

02.10.2021 07:42

Občas jsou naši majitelé chovných psů dotazováni zahraničními chovateli na možnost krytí. Často jsou to bohužel členové disidentských organizací, nečlenové FCI, kteří kvůli tomu ve svých zemích nenajdou krycího psa a tak to zkoušejí v zahraničí. 

Krytí feny nečlena FCI však je podle našich chovatelských předpisů nepřípustné, viz Zápisní řád ČMKU: 

článek VII, odstavec 1 Zápisního řádu ČMKU:  "Ke krytí smí dojít jen mezi dvěma chovnými jedinci řádně zapsanými v PK uznaných FCI nebo smluvních partnerů a na základě platného krycího listu. Chovní psi ČMKU jsou oprávněni krýt pouze chovné feny s průkazem původu ČMKU, zemí FCI a kontraktačních partnerů"

Pokud se Vám ozve zahraniční chovatel, zájemce o krytí, a nejste si jistí, jde-li o člena organizace FCI, obraťte se prosím s dotazem na hlavní poradkyni chovu nebo na další členy chovatelské komise, kteří Vám mohou poskytnout přesnou informaci. Přejdete tak možnému zklamání i budoucím problémům. 

 

Simona Jemelková, 

hlavní poradkyně chovu TTC