Oftalmologické vyšetření Vašeho psíka

17.01.2024 11:50

Od 1. ledna 2024 upravuje skupina posuzovatelů dědičných onemocnění očí Komory veterinárních lékařů ČR systém oftalmologických vyšetření, spočívající v novém způsobu označování v certifikátech, které budou upraveny v souladu s ECVO (European College of Veterinary Ophthalmologists). Mimo jiné bude používán nový systém zaznamenávání výsledků vyšetření:

HED unaffected/DOO prostý ideální případ, bez patologického nálezu 

HED/DOO + No breeding / Chov nedoporučen což je opačný případ, vyšetřovatel nalezne změnu a nedoporučí k chovu 

HED/DOO + Recheck recommended / Opakovat vyšetření Jestliže vyšetřovatel zaznamená změny, které nejsou v době vyšetření zcela průkazné a předpokládá se jejich vývoj v čase. V tomto případě bude vyznačena v certifikátu i doporučená doba opakování vyšetření (zpravidla 6-12 měsíců) 

HED/DOO + Optional / Chov na zvážení Může nastat i možnost, že vyšetřovatel nalezne změny při oftalmologickém vyšetření, které nejsou zásadní překážkou k zařazení jedince do chovu, chovateli vysvětlí všechny možnosti, chov bude pak na zvážení chovatele nebo klubu. 

 

K oftalmologickému vyšetření je potřeba vzít sebou tyto doklady

1. Petpas či obdobný identifikační dokument zvířete, který byl vystaven v souladu s platnou právní úpravou, 

2. Průkaz původu zvířete, případně jiný srovnatelný dokument, 

3. Všechny certifikáty o předešlém vyšetření zvířete a/nebo případně výsledky genetických vyšetření na dědičné onemocnění očí, pokud existují, 

4. Písemné zmocnění žadatele k zastupování majitele zvířete při vyšetření a poskytnutí souhlasu, v případě, že majitel není osobně přítomen. 

 

PhDr. Simona Jemelková
hl. poradkyně chovu TTC