Ke zveřejňování DNA testů v našem klubu

19.04.2018 07:09


Je termín „oba rodiče clear“ totéž co „clear“ nebo „clear by parentage“?

 

Obecně vzato, v genetické, potažmo chovatelské terminologii se kromě přímých výsledků DNA testů u autosomálních vloh (clear, carrier, case) používá termín „clear by parentage“ (event. „normal by parentage“). Označuje se tak stav, kdy oba rodiče daného jedince jsou čistí (clear) pro danou genetickou vlohu a lze tedy předpokládat, že i jejich potomek bude čistý (clear).

Pokud má být používáno hodnocení "clear by parentage", pak prováděcí genetická pracoviště doporučují založit takové hodnocení vždy na verifikaci parentity, tedy jednoznačném určení rodičovství na základě DNA profilů daného jedince i obou jeho rodičů.pozn.) Na internetu najdeme na toto téma celou řadu materiálů, za všechny například:

Genomia: https://www.genomia.cz/cz/test/dog-dna-profile/ (článek o DNA profilech, o „clear po rodičích“ tamtéž, bod č. 5)

OFA – The Canine Health Information Center: https://www.ofa.org/clear-by-parentage

Paw Print Genetics: https://www.pawprintgenetics.com/parentage/clear-by-parentage/

Animal Health Trust (AHT) na svém webu termín "clear by parentage" vůbec neuvádí, mluví jen obecně o DNA profilování: https://www.aht.org.uk/cms-display/genetics_dnaprofiling_ISAG2006.html

Optigen: https://www.optigen.com/opt11_faq.taf hodnocení „clear by parentage“ odmítá, zdůvodňuje to rizikem chybovosti (bod č. 4).

Také ČMKU doporučuje ověření parentity v případě, kdy při vyšetřování na jednotlivé dědičně podmíněné choroby má být u potomků v PP uváděno, že jsou „clear po rodičích" nebo „normal po rodičích“. https://www.cmku.cz/data/dokumenty/16-smernice-pro-zapis-do-prukazu-puvodu.pdf

V genetické teorii ani praxi se v podstatě nepoužívá vágní termín „oba rodiče clear“.
 

Tolik obecně, nyní konkrétně k našemu klubu. Tibetan Terrier Club ČR provádí povinné DNA testy chovných jedinců pro PLL (od r. 2010) a NCL (od r. 2011). Zároveň vyšla členská schůze při schvalování této povinnosti vstříc chovatelům a přijala možnost, aby jedinci, jejichž oba rodiče mají povinný test s výsledkem „clear“, nemuseli daný test provádět, ale bylo na ně přitom pohlíženo jako na „clear“. Tito jedinci tedy nemají ani DNA test „clear“ ani výsledek „clear po rodičích“, potvrzený některým genetickým pracovištěm nebo testem parentity, ale jsou jako takoví uznáni pouze naším klubem pro chovnost. Klub touto tolerancí dává chovatelům důvěru, že rodokmeny daných jedinců odpovídají deklarovaným předkům a že ani při odběru vzorků DNA rodičů nedošlo k záměně. (Je otázkou, jak dlouho tato možnost bude moci za dnešní situace existovat.)

Jako vysvětlení, proč daný jedinec povinný test sám nemá, je pak uváděna v protokolu o chovnosti, v informaci o uchovnění v klubovém zpravodaji i na klubovém webu u daného jedince u povinných vyšetření poznámka „oba rodiče clear“ – jde tedy v první řadě o informaci, že daný jedinec splnil povinnou podmínku pro chovnost jinak, než testem DNA.

U nepovinných vyšetření ale žádné takové ustanovení členská schůze nepřijala a ani nemohla přijmout, protože klub nemůže stanovovat nějaké podmínky ani toleranci pro vyšetření, prováděná pouze dobrovolně. Proto se v protokolu o chovnosti, v klubovém zpravodaji i na klubovém webu zveřejňují přímé výsledky nepovinných vyšetření, ale nikoliv informace, že rodiče daného psa mají nějaký výsledek (ať už clear, carrier nebo case). Takovou informaci o předcích daného jedince si zájemce musí dohledat, majitel a chovatel daného jedince si pak mohou tuto informaci napsat například na svém webu, v soukromé inzerci a podobně.

 

S. Jemelková, HPCH, 16.4.2018 (webové odkazy byly vyhledány k témuž datu)

_______________________________________

Pozn.) povinnost provedení DNA profilu mají již řadu let některé zahraniční kluby (např. německý KTR). Postupně se tato povinnost zavádí v některých zemích všeobecně, v současné době např. v Holandsku, Japonsku, Slovinsku (všechny narozené vrhy), v Litvě (všichni chovní jedinci), V Itálii (pokud je podána pozdě přihláška vrhu), v Německu (jednotlivé kluby), v Kolumbii (rodiče a jedno vybrané štěně ve vrhu) atd. Lze předpokládat, že tato povinnost bude postupně zaváděna v dalších zemích včetně té naší.