Vyšetření dysplasie kyčelních kloubů (HD)

Přibližná srovnávací tabulka hodnocení HD v různých zemích

F.C.I.

Některé
evropské země

USA

Velká Británie

A

A1

excellent

0 - 4
max. 3 na jedné straně

A2

good

5 - 10
max. 6 na jedné straně

B

B1

fair

11 - 18

B2

borderline

19 - 25

C

C

mild

26 - 35

D

D

moderate

36 - 50

E

E

severe

51 - 106