Mezinárodní výstava psů Mladá Boleslav 13.8.2017

Rozhodčí / Judge: Gabriela Ridarčíková  (SK)

Psi - mezitřída / Males Intermediate Class
V 1, CAC Tingsha Bells Fairy Tail , nar. 2.11.2015
o: E-Glin Tingri, m: Tingsha Bells Chili con Cane
chov. Viktoria Toth (H), maj. Aleksandra Stankovic-Milosavlje (D)

Psi - třída otevřená / Males Open Class
V 1, CAC,
CACIB, BOS
Gedariah Angel Djomo Gangkar , nar. 27.4.2015
o: Cublay-Khan Djomo Gangkar, m: Khyi-Lha Tashi Bodjul
chov. a maj. Dagmar Hrdinová

Psi - třída vítězů / Males Champion Class
V 1, CAC,
Res. CACIB 
Man-Dara-Wa Phu-Pacificus , nar. 9.12.2010
o: Khados Purple Emporer, m: Man-Dara-Wa E-Na-Ya-Skar-Ma
chov. Kerstin Andres (D) , maj. Ines Reppin (D)

Feny - třída štěňat / Females Baby Class
VN 1 Tinghsa Bells Ghitha for Man-Dara-Wa , nar. 23.3.2017
o:Besevári Szivaráványos Ajax, m: Tingsha Bells Chili con Cane
chov. Viktoria Toth (H), maj. Kerstin Andres (D)

Feny - třída mladých / Females Junior Class
V 1, CAJC, BOJ Ozzone's Fireweed , nar. 15.7.2016
o: Araki Grand Illusion of Mikudi, m: Ozzone's Domino at Araki
chov. Fiona Mooney (GB), maj. Aleksandra Stankovic-Milosavlje (D)
V 2 Dar Len Ma Dongyi Shepa , nar. 21.7.2016
o: Adominos To-Jo's Apeel at DW, m: Ca-Re Po-Nya Dongyi Shepa
chov. Blanka Štefanová, maj. Lucie Štefanová

Feny - třída šampionů / Females Champion Class
V 1, CAC, CACIB,
BOB
Ra-Sa-Ya von Kanchen-Yunga , nar. 15.5.2014
o:  Divakar Lhun-po, m: Panja von Kanchen-Yunga
chov. Karin Kunze (D), maj. Kerstin Andres (D)