Zpráva o hospodaření TTC

20.03.2019 20:19

Zprávu o hospodaření TTC za r. 2018, která bude předložena členské schůzi 23. 3. 2019,  najdete v neveřejné části tohoto webu.