Změny klubových řádů TTC - návrh pro členskou schůzi 23. 3. 2019

11.03.2019 19:07

V části klubového webu, vyhrazené členům klubu, najdete návrh změn Zápisního řádu TTC, který zpracoval výbor TTC a předkládá jej členské schůzi k projednání a schválení.

Návrh změn souvisí s digitalizací plemenné knihy ČMKU a návazným zjednodušením agendy kolem zápisů vrhů. Nemění se podmínky pro chovnost ani podmínky pro zápis vrhů do plemenné knihy.

Některé ze změn již chovatelé, kteří měli v minulém roce vrh, zaznamenali (posílání čísel zápisů emailem atd.).

Žádné změny v dalších klubových řádech výbor TTC nenavrhuje.

 

(Cesta k vyhrazené části webu: sekce Klub / Zprávy pro členy / Vstup do rubriky. )