DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ KE ČLENSKÉ SCHŮZI

15.10.2020 21:30

Vážení členové klubu,
s ohledem na opatření vyhlášená vládou ČR Vám oznamujeme, že ČLENSKÁ SCHŮZE Tibetan Terrier Clubu ČR, z.s., která se měla konat v sobotu 24. října 2020 ve Vílanci, musí být k naší lítosti ODLOŽENA na nový termín v sobotu 5. prosince 2020 ve Vílanci v 10:00 hodin.

PROGRAM členské schůze, zveřejněný v klubovém zpravodaji, zůstává v platnosti beze změny.

Doufáme, že tento třetí termín konečně vyjde a všichni budeme mít příležitost se potkat. Sledujte prosím klubový web a klubový Facebook pro aktuální informace!

Hodně zdraví a dobré pohody Vám za výbor klubu srdečně přeje
Ivo Rašín, předseda

 

P.S. Sdílejte prosím tuto zprávu pro informaci dalších členů klubu! Děkujeme.