Soutěž "Vítěz roku"

18.12.2019 10:56

Po upozornění na povinnost platby členských příspěvků se dnes ozýváme s připomínkou příjemnější záležitostí.
Do konce kalendářního roku, tedy do 31.12., se můžete přihlásit do klubové soutěže VÍTĚZ ROKU. Členové na své schůzi na jaře letošního roku schválili obnovení udělování tohoto titulu zvlášť pro psy a feny. Předpokládáme tedy, že členové tento svůj zájem o soutěž potvrdí svými přihláškami.

Podrobnosti o soutěži najdete v Propozicích o udělování klubových titulů na tomto webu v sekci Klub / Klubové předpisy a řády. Přihlášku s bodovací knížkou do soutěže najdete v sekci Ke stažení. (Je zde ve dvou formách - buď v pdf k vytištění a ručnímu vyplnění, nebo v elektronické podobě přihlášky v Excelu, která vám po vypsání všech výstav automaticky sečte body.)

Těšíme se na hojnou účast v této prestižní klubové soutěži!