Připomínáme členskou schůzi TTC!

03.07.2024 14:45

POZVÁNKA

na členskou schůzi

Tibetan Terrier Clubu České republiky, z.s.

konanou v neděli dne 28. července 2024 od 10,00 hodin

Penzion U Potůčku, Hřbitovní 219, 468 51 Smržovka
(GPS: 50.7279478N, 15.2402256E)

 

Program členské schůze

1.         Zahájení

2.         Rozhodnutí o způsobu hlasování

3.         Schválení programu ČS

4.         Volba předsedajícího, volební a sčítací komise a ověřovatelů

            zápisu

5.         Zpráva výboru o činnosti klubu za rok 2023

6.         Zpráva o hospodaření klubu za rok 2023

7.         Zpráva chovatelské komise za rok 2023

8.         Zpráva kontrolní komise o hospodaření a činnosti klubu

            za rok 2023

9.         Volba výboru a kontrolní komise pro další volební období

10.       Projednání a schválení změn Stanov a dalších klubových řádů

            a propozic, změn poplatků za úkony a služby TTC ČR,     

            organizační záležitosti

11.       Přestávka

12.       Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Vítěz roku 2023

13.       Předání pohárů novým klubovým šampionům

14.       Diskuze

15.       Různé (rady, informace, výměna zkušeností …)

 

Upozornění pro členy:

 

a) Návrhy kandidátů (kandidatury) na funkci hlavního poradce

chovu, do výboru a kontrolní komise zasílejte na adresu jednatele klubu: Magdaléna Šrůtová, Příhonská 351, 294 04 Dolní Bousov.

Kandidatura musí být doručena na uvedenou adresu nejpozději do 14. července 2024.

 

b) Navržení kandidáti musí být s návrhem předem seznámeni a musí se svou kandidaturou písemně souhlasit (souhlas musí být zaslán společně s návrhem kandidatury). Člen TTC má právo zaslat v uvedeném termínu i svou vlastní kandidaturu.

 

c) V případě, že bude některý z členů klubu na členské schůzi podávat svůj návrh na změnu Stanov a řádů klubu, případně jakýkoli jiný návrh, musí mít připravené jeho přesné znění.