Povinnost evidenčních listů vrhu a dalších dokladů

20.01.2021 22:37

V únoru vejde v platnost nový zákon na ochranu zvířat proti týrání, který obsahuje požadavek na evidenci chovu všech chovatelů. ČMKU k němu vydalo toto stanovisko: 

Novela Zákona na ochranu zvířat proti týrání vstupuje v platnost 1.února 2021. Novela obsahuje požadavek na "evidenční list vrhu" a informace, které je chovatel povinen předávat nabyvateli štěněte. Na webu Ministerstva zemědělství je vyvěšen závazný vzor "evidenčního listu vrhu", vzor "převodního listu štěněte" a vysvětlení, jak uvedené a poměrně rozsáhlé formuláře, které se vztahují i na naše chovatele, vyplňovat. ČMKU celou věc předává právníkům. 

 

Potřebné formuláře najdete na  této adrese >>>  

Pokud uzavíráte s novým majitelem štěňat kupní smlouvu nebo obdobný doklad, nemusíte převodní list štěněte vyplňovat. V takovém případě však takový doklad musí obsahovat všechny náležitosti dané zákonem.