Ke zveřejňování DNA testů v našem klubu

19.04.2018 07:09

V sekci "Články", rubrika "Zdraví" byl přidán nový článek:

Ke zveřejňování DNA testů v našem klubu. Je termín „oba rodiče clear“ totéž co „clear“ nebo „clear by parentage“?

Účelem tohoto článku je objasnění pojmů a vysvětlení způsobu, jak jsou naším klubem zveřejňovány výsledky DNA testů chovných jedinců, pro všechny členy klubu.

Přímým podnětem pro článek se stala korespondence s jednou členkou klubu, která požadovala v kartě svého chovného psa zveřejnění informace "oba rodiče clear" u nepovinných vyšetření (pes sám není na dané nemoci vyšetřen), jako požadavek nad rámec údajů, které jsou na klubovém webu u chovných jedinců zveřejňovány.