EET a chovatelství

28.10.2017 19:01

Milí členové klubu, elektronická evidence tržeb (EET) zasahuje vskutku do každé části našeho života, nejnověji od 1. března 2018 také do chovatelství.

ČMKU požádala Ministerstvo financí o výklad zákona o elektronické evidenci tržeb ve vztahu k chovatelům psů, kteří nejsou podnikateli, svoji činnost provozují zájmově a nepravidelně. Vyjádření MF ČR najdete zde: https://www.cmku.cz/data/novinky/394-informace-mf-cr-eet.pdf (136 kB)

Případné dotazy je třeba směřovat na místní finanční správu nebo přímo na Ministerstvo financí ČR.