UPOZORNĚNÍ: Dodatečný termín pro platbu členských příspěvků

20.01.2018 14:45

Členové, kteří nezaplatili členský příspěvek pro rok 2018 v řádném termínu do 31. 12. 2017, mají možnost zaplatit členský příspěvek v dodatečně stanovené lhůtě, a to do 31. ledna 2018.

Základní poplatek je v takovém případě zvýšen o poplatek za úhradu členského poplatku v dodatečně stanovené lhůtě, tedy o 50 Kč, celkem tedy tvoří v základní částce 400,- Kč, u rodinného členství nebo u důchodců 250,- Kč.

Všichni členové, kterých se to týká, byli již idividuálně upozorněni emailem.

Podrobný přehled klubových poplatků najdete zde >>>.

 

Poznámka: Pokud člen nezaplatí členský poplatek ani v dodatečně stanovené lhůtě, dochází podle klubových stanov k jeho vyškrtnutí a pokud má zájem v klubu být, musí podat novou přihlášku do klubu. Prosíme proto, aby členové ve vlastním zájmu této proceduře předcházeli dodržením stanovených termínů!

 

Základní poplatek je v takovém případě zvýšen o poplatek za úhradu členského poplatku v dodatečně stanovené lhůtě, tedy o 50 Kč.

Všichni členové, kterých se to týká, budou idividuálně upozorněni emailem.

Podrobný přehled klubových poplatků najdete zde >>>.Více zde: https://www.ttc-cz.com/news/dodatecny-termin-pro-platbu-clenskych-prispevku/

Základní poplatek je v takovém případě zvýšen o poplatek za úhradu členského poplatku v dodatečně stanovené lhůtě, tedy o 50 Kč.

Všichni členové, kterých se to týká, budou idividuálně upozorněni emailem.

Podrobný přehled klubových poplatků najdete zde >>>.Více zde: https://www.ttc-cz.com/news/dodatecny-termin-pro-platbu-clenskych-prispevku/

Základní poplatek je v takovém případě zvýšen o poplatek za úhradu členského poplatku v dodatečně stanovené lhůtě, tedy o 50 Kč.

Všichni členové, kterých se to týká, budou idividuálně upozorněni emailem.

Podrobný přehled klubových poplatků najdete zde >>>.Více zde: https://www.ttc-cz.com/news/dodatecny-termin-pro-platbu-clenskych-prispevku/
Základní poplatek je v takovém případě zvýšen o poplatek za úhradu členského poplatku v dodatečně stanovené lhůtě, tedy o 50 Kč.

Více zde: https://www.ttc-cz.com/news/dodatecny-termin-pro-platbu-clenskych-prispevku/