Členské příspěvky na rok 2020

12.12.2019 15:22

Milí členové klubu, blíží se konec roku a s ním připomínáme i povinnost platby ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKÚ.
Členské příspěvky musí být zaplaceny do konce roku, tedy do 31. prosince, jejich výše je stejná jako v minulých letech.
Jejich podrobný rozpis najdete na klubovém webu v sekci Klub / Poplatky.