ČLENSKÁ SCHŮZE TTC

19.06.2021 12:01

Vážení členové klubu, 

 

s ohledem na opatření vyhlášená vládou ČR nebylo možné uspořádat členskou schůzi Tibetan Terrier Clubu ČR, z.s., v původním termínu a místě, tedy 13. března 2021 ve Vílanci. 

Členská schůze se uskuteční v náhradním termínu v sobotu 24. 7. 20212 ve Smržovce, penzion U Potůčku, v 15:00 hodin

Program, zveřejněný ve Zpravodaji TTC č. 64/2020, zůstává beze změny (viz také níže v zápatí této aktuality). 

 

Těšíme se na setkání! Hodně zdraví a dobré pohody Vám za výbor klubu srdečně přeje
Ivo Rašín, předseda

 

P.S. Sdílejte prosím tuto zprávu pro informaci dalších členů klubu. Děkujeme!

 

________________________________________________________________________________

 

Program členské schůze, zveřejněný ve Zpravodaji TTC č. 64/2020: 

Program členské schůze
1. Zahájení
2. Rozhodnutí o způsobu hlasování
3. Schválení programu členské schůze
4. Volba předsedajícího, volební a sčítací komise a ověřovatelů zápisu
5. Zpráva výboru o činnosti klubu za rok 2020
6. Zpráva o hospodaření klubu za rok 2020
7. Zpráva chovatelské komise za rok 2020
8. Zpráva kontrolní komise o hospodaření a činnosti klubu za rok 2020
9. Přestávka s občerstvením
10. Projednání a schválení Stanov a změn dalších klubových řádů a propozic,
organizační záležitosti
11. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Vítěz roku 2020
12. Předání pohárů novým klubovým šampionům
13. Diskuze
14. Různé (rady, informace, výměna zkušeností ...)
Těšíme se na vaši účast!

1. Zahájení

2. Rozhodnutí o způsobu hlasování

3. Schválení programu členské schůze

4. Volba předsedajícího, volební a sčítací komise a ověřovatelů zápisu

5. Zpráva výboru o činnosti klubu za rok 2020

6. Zpráva o hospodaření klubu za rok 2020

7. Zpráva chovatelské komise za rok 2020

8. Zpráva kontrolní komise o hospodaření a činnosti klubu za rok 2020

9. Přestávka s občerstvením

10. Projednání a schválení Stanov a změn dalších klubových řádů a propozic,

organizační záležitosti

11. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Vítěz roku 2020

12. Předání pohárů novým klubovým šampionům

13. Diskuze

14. Různé (rady, informace, výměna zkušeností ...)