Dodatečný termín pro platbu členských příspěvků

08.01.2017 19:30

Členové, kteří nezaplatili členský příspěvek pro rok 2017 v řádném termínu do 31. 12. 2016, mají možnost zaplatit členský příspěvek v dodatečně stanovené lhůtě, a to do 31. ledna 2017.

Základní poplatek je v takovém případě zvýšen o poplatek za úhradu členského poplatku v dodatečně stanovené lhůtě, tedy o 50 Kč.

Všichni členové, kterých se to týká, budou idividuálně upozorněni emailem.

Podrobný přehled klubových poplatků najdete zde >>>.